Orange.pl

Witamy
w Orange
Energia

Cieszymy się, że możemy
powitać Cię w Orange Energia!

Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. zmieniła się w Orange Energia Sp. z o.o.

Twoja oferta, dotychczasowy cennik oraz numery rachunków do wpłat pozostają bez zmian. 

Zmiana nazwy spółki nie wpływa również na postanowienia wynikające z zawartej umowy.

Najczęściej zadawane pytania

Na wszystkich dokumentach klienckich, materiałach informacyjno – reklamowych, fakturach itp. pojawi się logo Orange.

Zmianie ulega siedziba Spółki, adres korespondencyjny, numery infolinii obsługowej oraz adres strony internetowej.

Oferta, dotychczasowy cennik oraz numery rachunków do wpłat nie ulegają zmianie.

Nie - Orange Energia Sp. z o.o. jest spółką zależną kapitałowo od Orange Polska S.A., wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Orange Polska.

Nie – zmiana nie wymaga podpisywania przez Państwa żadnych dodatkowych dokumentów.

Faktury za energię elektryczna i/lub gaz będziecie Państwo otrzymywać od Orange Energia Sp. z o.o.

Wygląd faktury nie ulega zmianie, zmienia się jedynie logo oraz dane adresowe Spółki.

Wszelkie płatności za faktury prosimy kierować na dotychczasowy numer rachunku bankowego.

Opłaty wynikające z warunków Państwa obecnej umowy nie ulegają zmianie.

Nie – wszystkie warunki dotychczasowej umowy pozostają bez zmian.

W celu przedłużenia umowy prosimy o kontakt z Państwa dotychczasowym opiekunem lub na numer infolinii 801 111 333 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Obowiązują te same warunki umowy w związku z powyższym Klient nie może wypowiedzieć umowy z powodu zmiany właściciela spółki

Obowiązują te same warunki umowy, w związku z powyższym Klient nie może wypowiedzieć umowy z powodu zmiany właściciela spółki.Zasady rezygnacji zawarte są w umowie. Warunki rozwiązania umowy można zweryfikować za pośrednictwem infolinii:
Klient Indywidualny - 801 111 333
Klient Biznesowy - 801 177 777

W chwili obecnej zachęcamy do korzystania z infolinii, ale dokładamy wszelkich starań abyście w niedalekiej przyszłości mogli Państwo wszystkie sprawy dotyczące energii i gazu załatwić w najbliższym salonie Orange.

W przypadku pytań prosimy o kontakt w dogodny dla Państwa sposób:

  • Pod numerem infolinii 801 111 333 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)
  • Na adres korespondencyjny Orange Energia Sp z o.o., ul Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Usuwanie awarii i uszkodzeń leży w zakresie obowiązków właściciela sieci, czyli Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Wszelkie awarie w szczególności te, mogące stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia, należy kierować na obszarze innogy Stoen Operator Sp. z o.o (Warszawa ) pod numer infolinii 22 821-31-31. Na terenie pozostałych sieci dystrybucyjnych (PGE Dystrybucja S.A, Tauron Dystrybucja S.A, Enea Operator Sp. z o.o., Energa Operator S.A) pod numerem alarmowym Pogotowia Energetycznego 991. Opłata za połączenia telefoniczne zgodna jest z cennikiem operatora.

Za bezpieczeństwo i obsługę instalacji gazowej odpowiada Polska Spółka Gazownictwa, także w przypadku zmiany sprzedawcy gazu. Jednostki Pogotowia Gazowego dostępne są przez całą dobę pod numerem alarmowym 992, pod który należy dzwonić w przypadku awarii lub podejrzenia uszkodzenia sieci gazowej.

Dokumenty

Energia

Dostawcą usług kompleksowych obejmujących odpowiednio sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie jej dystrybucji oraz sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) i zapewnienie jego dystrybucji, jest Orange Energia Sp. z o.o. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/764/23211/W/DRE/2013/ŁG wydaną 30 grudnia 2013 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE), a ponadto koncesję na obrót paliwami gazowymi nr OPG/289/23211/W/DRG/2015/MŻ wydaną 15 maja 2015 r. przez Prezesa URE, ważne do dnia 31 grudnia 2030 r.

Uprzejmie informujemy, że podmiotem uprawionym, w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823), do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a przedsiębiorstwem energetycznym Orange Energia Sp. z o.o. wynikłych z umów:
- sprzedaży energii elektrycznej,
- usługi kompleksowej energii elektrycznej,
- usługi kompleksowej gazu ziemnego wysokometanowego grupy E jest Koordynator do spraw negocjacji (www.ure.gov.pl) działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

Gaz

Dostawcą usług kompleksowych obejmujących odpowiednio sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie jej dystrybucji oraz sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) i zapewnienie jego dystrybucji, jest Orange Energia Sp. z o.o. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/764/23211/W/DRE/2013/ŁG wydaną 30 grudnia 2013 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE), a ponadto koncesję na obrót paliwami gazowymi nr OPG/289/23211/W/DRG/2015/MŻ wydaną 15 maja 2015 r. przez Prezesa URE, ważne do dnia 31 grudnia 2030 r.

Wybierz dogodną
formę kontaktu

Zadzwoń

801 111 333

(koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)

Napisz

Orange Energia Sp. z o.o.,
ul. Jagiellońska 34,
96-100 Skierniewice